Ikariam Wiki
Advertisement
גרסת משחק 0.7.3
0.7.3
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
10.3.2016
< גרסה קודמת גרסה עתידית >
0.7.2 0.7.4


תכונות[]

 • אתה יכול מעכשיו להפעיל את התושבים שלך כפועלים, מדענים וכהנים מבנין העיריה.
  • בתכונה החדשה בבניין העיריה להקצאת פועלים, מדענים וכהנים תראה גם "ידיים עוזרות".
 • חנות הפרימיום של איקרים זמינה מעכשיו מספינת האויר המרחפת מעל העיר.

שינוי[]

 • התגית של המשאבים בחלון הראשי עברה שינוי ועדכון.

תיקוני באגים[]

 • התגית של המשאבים בחלון הראשי עברה שינוי ועדכון.
 • נקודות ציון בעלות שלושה מספרים הוצגו לא נכון בתגית יחידות בעיר בדף העיר.
 • במקרים מסויימים לא היה ניתן להוסיף מבצר פיראטים למקום הבניה המתאים.
 • אייקונים וטקסטים בתהליך הבניה היו צמודים אחד לשני.
 • אחד ההודעות של יועצי העיר באפליקציה לניידים החסירה מידע אודות העיר.
 • תיקון שגיאת גרפיקה בתמונה של ברברי נושא גרזן.
 • תוקן בריגול על הצבא שגיאה כשמשתמשים היו מתנתקים בהפעלת ריגול.