FANDOM


תכונות

צי ברברי

גרסת משחק 0.7.5
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
17.06.2016
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.7.4 -

בזיזה מוצלחת על כפר ברברי מרמה 10 ומעל מעניק לך הזדמנות לבזוז חלק מתרשים הים.

  • לאחר איסוף 6 חלקים של התרשים, הצי הברברי יופיע במפת העולם.
  • הצי מוביל משאבים ששחקנים יכולים לבזוז על ידי התקפה והבסת ספינות המלחמה שלהם
  • העברת השלל בחזרה לעיר לא דורשת ספינות מסחר. השחקן פשוט צריך לבחור לאיזה עיר המשאבים יועברו.
  • הרמה והבזיזה של צי הברברים תלוי על הרמה הגבוהה ביותר של כפר הברברים.
  • כמו כפרי ברברים, כל שחקן רואה את צי הברברים שלו במפת העולם, כלומר אף שחקן אחר לא יכול לגנוב את ההזדמנות. החסרון כמובן שלא ניתן לקבל תמיכה מחברים או חברי ברית.
  • ברגע שגרסה זו תעלה לאוויר, השחקנים יקבלו תרשים ימי מלא לאחר הנצחון הראשון על כפר הברברים (רמה 10 או יותר). לאחר מכן הם יצטרכו להרקיב את התרשים הימי על ידי איסוף חלקים בודדים של התרשים.
  • חלקים של התרשים ניתנים גם לרכישה עבור אמבורוסיה אצל `הסוחר האפל` בכפר הברברים.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.