FANDOM


שורה 21: שורה 21:
 
||חבר מחלקה
 
||חבר מחלקה
 
|-
 
|-
|
+
| Wolf Man10
||
+
||חבר מחלקה
 
|-
 
|-
 
|Angeldream||מעצב ראשי
 
|Angeldream||מעצב ראשי

גרסה מתאריך 15:05, ביולי 5, 2016

Wiki-wordmark

מפעילי מערכת האיקיפדיה מהווים חלק מצוות הניהול וחלק מצוות היצירתיות. מפעילי המערכת מתחזקים את האיקיפדיה, מעדכנים אותה ועורכים אותה במידת הצורך. לרשותם של מפעילי המערכת עומדים מספר כלים שתפקידם לסייע בשמירה על האיקיפדיה- על איכות התכנים, אמינותם ונכונותם.

זו הרשימה של מפעילי המערכת הנוכחיים באיקיפדיה:

שם בפורוםתפקיד
Bdex|Eעורך ראשי
Korelראש צוות היצירתיות, עורך ראשי ואחראי המחלקה
Pixelart-saharחבר מחלקה
נתנאל יהודה חבר מחלקה
JUVAL132 חבר מחלקה
Wolf Man10 חבר מחלקה
Angeldreamמעצב ראשי
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.