Wikia


(Lid)
(Bezig met het toevoegen van categorieën)
 
Regel 92: Regel 92:
 
In [[update 0.4.4|versie 0.4.4]] is er chatbox voor de alliantie toegevoegd. Via deze chat kunnen leden van een alliantie snel communiceren. De getoonde tijd geeft niet aan op welke dag het bericht is geplaatst.
 
In [[update 0.4.4|versie 0.4.4]] is er chatbox voor de alliantie toegevoegd. Via deze chat kunnen leden van een alliantie snel communiceren. De getoonde tijd geeft niet aan op welke dag het bericht is geplaatst.
 
[[Categorie:Spel technieken]]
 
[[Categorie:Spel technieken]]
  +
[[Categorie:Alliantie pagina]]

Huidige versie van 3 jan 2018 om 08:34

IntroductieEdit

Een Alliantie is een samenwerkingsverband tussen spelers.
Elke speler kan een Alliantie oprichten of deelnemen in een bestaande, op voorwaarde dat er een Ambassade is gebouwd.

Informatie over bestaande Allianties Edit

In de Ambassade kan informatie gevonden worden over bestaande Allianties.
Hiervoor kan gezocht worden op verschillende kenmerken.

Alliantie zoeken-2

Ook in het overzichtscherm van het eiland kan informatie over een Alliantie gevonden worden.
Door op een stad te klikken, wordt aan de linkerkant informatie over de betreffende stad en speler weergegeven.
Is de betreffende speler lid van een Alliantie dan zal dat ook hier te zien zijn.

Alliantie zoeken-3

Door nu op de TAG/Naam van de Alliantie te klikken, komt minimaal het volgende in beeld:

Alliantie zoeken-4

Lid worden van een Alliantie kost 2 Diplomatiepunten.

Alliantie oprichten Edit

Een nieuwe Alliantie stichten kan ook in de Ambassade. Alliantie stichten

Voor het oprichten van een nieuwe Alliantie zijn 3 Diplomatiepunten nodig. (en niet, zoals in het spel foutief wordt vermeld, een Ambassade van level 3 !!!)
Verzin een 'Tag' (afkorting) en een 'Naam' en druk op de knop.

Door het stichten van een Alliantie veranderen de mogelijkheden in het Ambassadescherm.

Alliantie

Binnen een Alliantie bestaan standaard een aantal rollen/rangen:

 • Leider
 • Minister van Binnenlandse Zaken
 • Diplomaat
 • Generaal
 • Lid


Elke rol/rang kent z'n eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden;

Leider Edit

De Leider van een Alliantie kan:

 • De tag, naam en korte beschrijving van de alliantie veranderen
 • Rollen/Rangen toewijzen aan andere leden (Standaard vervult de oprichter van de alliantie alle rollen)
 • Het leiderschap overdragen aan een ander lid
 • De alliantie opheffen
 • Eigen Diplomatiepunten overdragen aan de alliantie. (Deze zijn nodig om nieuwe leden toe te laten!)

Minister (van Binnenlandse zaken)Edit


De Minister heeft de volgende mogelijkheden/verantwoordelijkheden:

 • De interne alliantiepagina samenstellen/bewerken. Deze is alleen zichtbaar voor leden van de alliantie die een ambassade hebben.
 • Boards toevoegen/verwijderen aan/van het interne alliantieforum.
 • Rollen/Rangen toewijzen aan andere leden.
 • Zien hoeveel Grondstoffen elk lid in de Opslagplaats heeft. (Goederen in de Handelspost tellen niet mee

(dit is een totaaloverzicht, niet uitgesplitst per eventuele Kolonie).

 • Verantwoordelijk voor het toelaten van nieuwe leden (en het verwijderen van bestaande).

Diplomaat Edit


Een Diplomaat kan:

 • De externe alliantie-pagina samenstellen/bewerken. Deze is zichtbaar voor iedereen (is een 'normale' webpagina)
 • De berichten voor de alliantie ontvangen en versturen
 • Verdragen afsluiten en beheren namens de alliantie

(Wanneer een vredesverdrag wordt verbroken, krijgt de Diplomaat daarvan bericht)

 • Van elk lid van de alliantie zien met wie zij één of meerdere verdragen hebben

GeneraalEdit


Een Generaal heeft de mogelijkheid om:

 • Van elk lid van de alliantie een overzicht te zien van alle eenheden en schepen

(dit is een totaaloverzicht, niet uitgesplitst per eventuele kolonie)

 • Van elk alliantielid zien wie hij/zij aanvalt en/of door wie hij/zij aangevallen wordt
 • Van elk lid een eventuele lopende aanval annuleren

LidEdit


Elk lid van een alliantie kan als hij/zij een rang heeft die dat toestaat:

 • Leden promoveren
 • Leden degraderen
 • Leden uit de alliantie gooien
 • Een bericht stuur naar alliantie (Bericht aan alle leden)
 • De online status van leden bekijken
 • Stadslijst
 • Alliantie verdragen

Ambassadescherm Edit

Het Ambassadescherm zal passend bij de rol/rang van het Alliantielid worden aangepast
en daarin de mogelijkheden geven zoals hierboven beschreven.


een Alliantie heeft altijd slechts één Leider.
Het aantal leden is onbeperkt, maar hangt af van het aantal diplomatie punten van de Leider.

ForumEdit

Alliantieforum

Alliantie forum

In versie 0.4.4 is er een alliantieforum toegevoegd. Via dit forum zijn leden van een alliantie in staat om gesprekken te hebben over langere tijd.

ChatEdit

Alliantiechat

Alliantie chat

In versie 0.4.4 is er chatbox voor de alliantie toegevoegd. Via deze chat kunnen leden van een alliantie snel communiceren. De getoonde tijd geeft niet aan op welke dag het bericht is geplaatst.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.