Advertisement
Alternatieve taal wikilinks voor Corruptie : en:  Us.png  /  Gb.png , hu:  Hu.png  en fr:  Fr.png

Corruptie is een eigenschap van kolonies. Het is aanwezig in een kolonie indien je meer kolonies hebt dan het level van je Gouverneurswoning in die kolonie.


Manieren om corruptie te verminderen

Corruptie wordt verminderd door een Gouverneurswoning te bouwen in een kolonie. Indien je nul procent corruptie wilt hebben, moet het level van je Gouverneurswoning even hoog zijn als het aantal kolonies die je hebt (aantal steden zonder de hoofdstad.)


Manieren om corruptie te krijgen

Je krijgt Corruptie als:

  1. Je Gouverneurswoning lager is dan het aantal kolonies die je hebt.
  2. Je iemand aanvalt waarmee je een Cultureel Goederen Verdrag mee hebt.
  3. Er anarchie plaatsvindt (bij het veranderen van regeringsvorm) [1] [2]
  4. Je de regeringsvorm Aristocratie of Oligrachie hebt. [1]


Effecten

Grondstoffen

Corruptie verlaagt de snelheid waarmee je grondstoffen verzamelt met je corruptiepercentage. Bijvoorbeeld, als je arbeiders in de Houtzagerij 100 hout per uur verzamelen, bij 20% corruptie, zal je slechts 80 hout per uur verzamelen. Hetzelfde geldt voor de productie van luxe grondstoffen.

Corruptie vermindert de onderzoekspunten die verzameld worden door je onderzoekers met hetzelfde percentage.
Corruptie vermindert het   Goudstuk.gif inkomen dat verdiend word door werkloze burgers niet.


Tevredenheid

Corruptie heeft een invloed op de tevredenheid op een andere manier.

Het verminderd je tevredenheidsbonussen direct met het corruptie percentage.

Om dit te berekenen, neem de som van alle bonussen in je stadhuis en vermenigvuldig dat vervolgens met het corruptie percentage. Dit heeft als gevolg dat het "proberen verhogen van de tevredenheid door onderzoek, tavernes of museums niet zo effectief meer is".

De corruptie berekenen

Deze tabel toont het corruptie level dat gebruikt zal worden, afhankelijk van het aantal kolonies van een speler tegenover het level van de Gouverneurswoning in die kolonie.

Corruptie =
GW = level Gouverneurswoning
K = aantal Kolonies. Je Hoofdstad is geen kolonie.

Corruptie levels

Optimaal
Corruptie
Level
level Gouverneurswoning  
None 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
a
n
t
a
l

K
o
l
o
n
i
e
s
0 0%                       0 A
a
n
t
a
l

K
o
l
o
n
i
e
s
1 50% 0%                     1
2 67% 34% 0%                   2
3 75% 50% 25% 0%                 3
4 80% 60% 40% 20% 0%               4
5 83% 67% 50% 33% 17% 0%             5
6 86% 71% 57% 43% 29% 14% 0%           6
7 88% 75% 63% 50% 38% 25% 13% 0%         7
8 89% 78% 67% 56% 44% 33% 22% 11% 0%       8
9 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%     9
10 91% 82% 73% 64% 55% 45% 36% 27% 18% 9% 0%   10
11 92% 83% 75% 67% 58% 50% 42% 33% 25% 17% 8% 0% 11
  None 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Optimaal
Corruptie
Level
level Gouverneurswoning

Opmerkingen:

  1. 1,0 1,1 De corruptie neemt voor de helft af wanneer je hoofdstad door een andere speler wordt bezet.
  2. Het is mogelijk om de corruptie van een revolutie te verminderen door je paleis/gouverneurswoningen op een hoger niveau te brengen dan het aantal steden dat je hebt
Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.