Ikariam Wiki
Advertisement

Op elk eiland vind je een houtzagerij voor de bouwmaterialen en een voorziening om luxegoederen te winnen.

De luxegoederen komen in 4 verschillende smaken:

Daarnaast vind je op elk eiland ook nog een Wonder en een barbarendorp

De grootte van de voorziening wordt bepaald door de hoeveelheid bouwmaterialen die gedoneerd zijn. Hoe meer bouwmaterialen gedoneerd zijn, des te verder deze voorzieningen uiteindelijk uitgebouwd kunnen worden en hoe meer arbeiders je erin aan het werk kan zetten.


Donaties[]

Een veelgebruikte regel is dat je 10% doneert van de bouwmaterialen die nodig zouden zijn om de voorziening te brengen tot op het niveau dat je gebruikt. Deze regel staat ook wel bekend als de [Breafuios Rule].

De logica is dat je 16 plaatsen hebt op het eiland. Een beetje eiland heeft 10 plaatsen gevuld en dan kun je dus met 10 steden de bijdrages vervullen. Dat betekent dat iedereen 10% van de kosten draagt.

Het mag duidelijk zijn dat met maar 4 steden je elk 25% van de kosten voor je rekening moet nemen. Heb je meer dan 1 stad op hetzelfde eiland dan zul je je daarop moeten aanpassen. Met 2 steden heb je ook 2 maal de bijdrage te voldoen.

Om te controleren of jij en ook je mede-eilandbewoners zich aan deze vuistregel houden is er de [Vejidas Leecher Checker]. (Deze tool is toegestaan voor zover ik weet.)

Personen die (erg) slecht bijdragen staan bekend als Leechers. Het is niet ongebruikelijk dat ze door hun mede-eilandbewoners aangesproken worden op dit gedrag. Mocht praten niet helpen dan wordt er soms over gegaan tot plunderen van de speler om op die manier toch de verwachte bijdrage te innen. (De deurwaardermanoeuvre.)

Omdat het vaak niet eenvoudig is om aan het juiste quota te voldoen is een schappelijke regel dat een speler mag betalen in delen. Dat wil zeggen dat een speler die minimaal elke dag een bijdrage doet ter grootte van 1 uurproductie van zijn/haar hout wordt beschouwd als iemand die doneert en daar hoeft dus geen deurwaardersteam op afgestuurd te worden.

Als eilandgenoten over gaan tot plunderen op basis van het met voeten treden van deze beleefdheidsregel dan wordt verwacht dat ze het hout als donatie storten. De overige buit gemaakte goederen mogen beschouwd worden als onkostenvergoeding.

Houttabel[]

Level Arbeiders Kosten Totaal kosten
1 30 0 0
2 38 394 394
3 50 992 1386
4 64 1732 3118
5 80 2788 5906
6 96 3783 9689
7 114 5632 15321
8 134 8139 23460
9 154 10452 33912
10 174 13298 47210
11 196 18478 65688
12 218 23213 88901
13 240 29038 117939
14 264 39494 157433
15 288 49107 206540
16 314 66010 272550
17 340 81766 354316
18 366 101146 455462
19 394 134598 590060
20 420 154304 744364
21 448 205012 949376
22 478 270839 1220215
23 506 311541 1531756
24 536 411229 1942985
25 566 506475 2449460
26 598 665201 3114661
27 328 767723 3882384
28 660 1007959 4890343
29 692 1240496 6130839
30 724 1526516 7657355
31 758 1995717 9653072
32 790 2311042 11964114
33 824 3020994 14985108
34 854 3935195 18920303

Luxegoederentabel[]

Level Arbeiders Kosten Totaal kosten
1 20 0 0
2 32 1303 1303
3 48 2689 3992
4 66 4373 8365
5 88 7421 15786
6 110 10037 25823
7 132 13333 39156
8 158 20665 59821
9 184 26849 86670
10 212 37305 123975
11 240 47879 171854
12 270 65572 237426
13 302 89127 326553
14 332 106217 432770
15 366 152379 585149
16 400 193512 778661
17 434 244886 1023547
18 468 309618 1333165
19 504 414190 1747355
20 542 552058 2299413
21 578 660106 2959519
22 618 925396 3884915
23 660 1108885 4993800

Rekenvoorbeeld[]

Laten we even een rekenvoorbeeld nemen. Stel we hebben een marmereiland met een marmergroeve op niveau 17 en een houtzagerij op niveau 19. Verder zijn er 8 spelers op dit eiland aanwezig waarvan 1 speler 2 steden heeft.

De kosten voor alle upgrades zijn dan:
Marmergroeve: 1023547
Houtzagerij: 590060

Per stad zijn deze kosten:
Marmergroeve: 113728
Houtzagerij: 65563

Echter er is een belangrijk aspect aan de donatieregel. En dat is dat de hoogte van de donatie afhankelijk is van het aantal arbeiders.

In dit geval kan men maximaal 420 arbeiders aan het werk hebben in de zagerij. Maar wat nu als men maar 200 arbeiders aan het werk heeft als maximum?

In dat geval is de speler gehouden aan de kosten die horen bij dat niveau. Dat wil zetten dat een level 12 zagerij ook al voldoende zou zijn. En een level 12 zagerij kostte maar 88901 aan donaties in totaal. En als dat door 9 wordt gedeeld dan wordt van deze speler dus een bijdrage van 9878 voor de zagerij verwacht.

Voorwaarde is dan wel dat deze speler nooit meer dan 218 arbeiders aan het werk zet in de zagerij. Op termijn zal bijna elke speler toch het maximale aantal arbeiders aan het werk willen hebben en dus is het niet onredelijk dat van elke speler met een score van meer dan 100.000 verwacht mag worden dat gedoneerd wordt alsof de maximale capaciteit wordt benut.


Barbarendorpen[]

Level Hoogte van de muur Barbaren Buit
1 0 1 250 Hout
2 0 5 250 Hout 250 Zwavel
3 0 14

250 Hout 250 Zwavel 250Marmer

4 1 28 250 Hout 250 Zwavel 250Marmer 250 Wijn
5 1 48 250 Hout 250 Zwavel 250Marmer 250 Wijn 250 Kristal
6 2 74 500 Hout 250 Zwavel 250Marmer 250 Wijn 250 Kristal
7 4 107 500 Hout 500 Zwavel 250Marmer 250 Wijn 250 Kristal
8 5 147 ???
9 ??? ??? ???
Advertisement