Ikariam Wiki
Advertisement


This page is based on Wikipedia:Image copyright tags. Please see that page for additional image copyright tags that you may want to use on your wiki.

All images on Wikia must be free to use under an appropriate license or used under Fair Use. This page will help you figure out which tag to use, and how to tag your images. Most images you find on the web or in a Google image search are not free to use, even if you don't see any copyright information with them! If you do not know who created an image and what license it is under, you cannot use it.

Please tag images on their image description page (for example this is the description page for Example.jpg) with one of the tags below so we can keep track of its status.

Try to provide as much detail as possible:

 • When marking an image as one of the less specific categories (such as CopyrightedFreeUse), try to specify somewhere what the actual license or other permission states.
 • If you tag an image as requiring attribution, please specify who needs to be attributed! Note that the GFDL requires attribution.
 • If multiple categories apply to an image, add all that apply.

Each tag should be put on a line of its own.

Tagging options[]

Liscenses with at * is how it license text will look like, in the drop-down list that go along with the selections, when uploading files to WikIkariam.


Unknown:[]

 • {{No license}}* - I do not know the license

(*** This will mark the Images as Unknown license, Possible copyright violations and Possible trademark violations, so please try to know the licenses when possible! ***)


Free licenses:[]

Be as specific as possible about which version of the license the image is used under. You may want to make more specific templates for your wiki later.


GNU licenses:[]

GFDL[]


GGPL:[]
GGPL[]
 • {{GGPL}}* - This is licensed under the GPL


FAL[]

The Free Art license is the English language version of the Licence Art Libre, a French wikipedia:copyleft license for works of art. Created in July 2000, it is the first free license, in the spirit of the wikipedia:GNU General Public License, dedicated to works of art.

The Free Art licence authorises the user to freely copy, spread, and transform creative works while respecting the author's rights
 • {{FAL}}* - Free Arts License


Own photo:[]

 • {{Self}} - for image you made yourself, and release under a free license. Remember, a specific license tag is much better.
 • {{Self}}* - I took/made this photo/image myself.


Wikia / Wikimedia:[]

Wikia:[]
 • {{From Wikia}}* - I got this from Wikia or another Wikia project
 • {{From Wikia|el.ikariam}} - I got this from Wikia or another Wikia project


Wikimedia:[]
 • {{From Wikimedia}} - For images taken from Wikimedia. Remember to add the specific license information too.
 • {{From Wikimedia}}* - I got this from Wikipedia or another Wikimedia project
 • {{From Wikimedia|wiktionary}}* - I got this from Wikipedia or another Wikimedia project


Creative Commons Atribution[]

Creative Commons Attribution Licenses:[]
 • {{Cc-by-2.0}}* - Creative Commons Attribution License 2.0

 • {{Flickr4}}* - Creative Commons Attribution License 2.0 (Flickr4)


Creative Commons Attribution-Share Alike Licenses:[]
 • {{Cc-by-sa-3.0}}* - Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0

 • {{Flickr5}}* - Creative Commons Attribution-Share Alike License 2.0 (Flickr5)


Creative Commons Atribution-Noncomercial-Share Alike Licenses[]
 • {{cc-by-nc-sa-3.0}}* - This image is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0


Public Domain:[]

When adding a PD tag, also specify why the image is PD. Has the author released it into the PD? Is the image old enough to be PD? Is it PD because it was created by a particular government? Is it PD because a user of Wikia created it and has uploaded it as PD? If you will be using a lot of PD images on your wiki, you may want to expand these tags and have more specific information included within them.


Public Domain[]
PD[]
 • {{PD}} - Public domain. For example, when the author has put the work into the public domain.
 • {{PD}}* - This is in the public domain


CC-PD[]
 • {{CC-PD}} - Public domain using the Creative Commons Public Dedication.
 • {{CC-PD}}* - This file has been released explicitly into the public domain by its author, using the Creative Commons Public Domain Dedication.


PD-ineligible[]
 • {{PD-ineligible}}* - This image is ineligible for copyright. For example, if the author died over 70 years ago (pre-1941).


Other free[]

 • {{Other free}} - Any free license such as the GNU General Public License or Creative Commons Attribution-Sharealike
 • {{Other free}}* - This is licensed under another free license


Non-free licenses:[]

 • {{C-Gameforge}}* - This is an image or screenshot from one of Gameforge's games or one of their official website.


Permission[]

 • {{Permission|Owner of the copyright}} - For when the owner of the image has given full permission for it to be used freely.
 • {{Permission|Owner of the copyright}}* - This is copyrighted, but use is permitted by the copyright holder.


Fair use[]

See Wikipedia for a wider selection of fair use tags, especially if you will be uploading many logos or album covers. Review Wikipedia:Wikipedia:Image description page#Fair use rationale.

 • {{Fairuse}} - for a copyrighted image which is contended to be fair use.
 • {{Fairuse}}* - This will be used in a way that qualifies as fair use under US law.

 • {{Fairuse}}* - This is an image from somewhere else and not from one of the above.


Not selecting any license[]

If you do not select a license when you upload the image, will automatically place the following license on the image

 • {{No license}} - By not selecting a license (*** This will automatically mark the Image as
  Unknown license, Possible copyright violations and Possible trademark violations, so please try to select a licenses when possible! ***)


Copyrighted or Trademarked images violations[]

These tags are not in the File Upload dropdown menu and have to be manualy added after they are uploaded.

 • {{Trademark}} - For when the image is Trademarked and the user may not have permission to use the image here on WikIkariam.

 • {{Copyright}} - Used for when the image has no copyright tag on it and you need a date for deletion and a template to put on the Uloader's page.


Unsuitable[]

If you do not know the copyright status, do not upload the image! Non-free Creative Commons licenses are also not permitted. This includes images which do not allow non-commercial use or derivative works (NC and ND licenses), since these are non-free. The Sampling+ license is also not free.

Wikipedia has a range of tags explaining why an image is unsuitable. For Wikia with complex deletion procedures, you may want to consider adding such tags for the period of deletion discussion. For other wikis, you may find it more appropriate to delete the image, or tag it specifically with a {{delete}} template.

Examples of such tags on Wikipedia include unverified, unknown, and copyrighted.

Mogelijke schending van het auteursrecht

Copyright.png

De vorige inhoud van deze pagina blijkt een inbreuk te zijn op het auteursrecht van de tekst van de bron(en) hieronder:

{{{url}}}

Bewerk deze pagina niet tot een administrator dit probleem heeft verholpen.

 • Om een nieuw artikel te schrijven zonder inbreukmakend materiaal, volg deze link naar een tijdelijke subpage.
Toestand die je hebt gedaan op deze artikel's discussie pagina.
Merk op dat enkel aanpassen van auteursrechtelijk beschermde tekst is niet voldoende om inbreuk op het auteursrecht te voorkomen-als de originele schending van het auteursrecht niet duidelijk kan worden vastgesteld en het artikel niet kan teruggedraaid worden tot een voorafgaande versie, is het beste om het artikel van niks terug op te bouwen. Een administrator zal het nieuwe artikel op de plaats van het oude zetten als het probleem is opgelost.
 • Als je houder bent van de auteursrecht op deze tekst en je staat toe dat het gebruikt word onder voorwaarden die overeenstemmen met Wikia's gebruiksvoorwaarden:
Leg dit dan uit op de discussie pagina van het artikel, bewijs dit dan aan de hand van een bericht over dit op de site waar de originele tekst gepubliceerd werd of zend een e-mail van een adres geassocieerd met de originele publicatie naar copyright@wikia.com. Gelieve te vermelden "Claim van inbreuk op auteursrecht" in het onderwerp van je mail.

of je kan een brief schrijven naar:

Michael Davis
Wikia, Inc.
200 2nd Ave. South #306
St. Petersburg, FL 33701-4313 

Deze berichten moeten uitdrukkelijk toestaan van gebruik onder de GNU Free Documentation Licentie en the Creative Commons Naamsvermelding GelijkDelen 3.0 licentie.

Neem in acht: Artikels op Wikia moeten geschreven zijn vanuit een Neutraal standpunt en moeten Verifieerbaar zijn in third-party bronnen; naast auteursrechten, kan je tekst misschien niet passend zijn om in Wikia opgenomen te worden.
 • Als deze tekst in de publiek domein is opgenomen of al onder een geschikte licentie voor Wikia zit:
Leg dit uit op de discussie pagina van het artikel, met verwijzing naar bewijs.

Als de auteursrechtelijke status op de tekst op deze pagina niet is verduidelijkt, dan zal het verwijderd worden na één week achter de tijd van waarneming.

 • Auteursrechtelijk beschermd materiaal posten zonder toestemming van de auteur is een schending van het toepasselijk recht en van Wikia Licensing.
 • Als je vragen hebt over auteursrecht, ga dan naar Copyright FAQ.
 • Personen die meermaals auteursrechtelijk beschermd materiaal posten zonder toestemming zullen geblokkeerd worden van verder aanpassen / bewerken.
 • De originele tekst is tijdelijk nog steeds bekijkbaar in de geschiedenis pagina.
 • Je mag nog steeds originele bijdragen posten.

On WikIkariam, you might want to tag images with {{No license}} until licensing issues can be resolved.


Rationale[]

 1. What's "fair use" in one country may not be "fair use" in another country; this allows people creating derivative works in other countries to extract images which aren't legal in their country.
 2. It is harder to create decent images than decent text, so the temptation to break copyright is bigger, so we like to be a bit more vigilant. For this very reason, sublicensees of Wikia are going to be especially concerned about images, particularly for printed versions.
 3. Secondly, it's easy to rewrite text that turns out to be copyrighted, but harder (though possible) to do the same for images.
 4. It is good practice to cite our sources, where we've (legally) copied images from elsewhere. If we give due credit, we're more likely to get permission (and some licenses require due credit anyway).
 5. Where Wikians have created the images, they should have a bit of fame! Putting some text on the image description page that they took it themselves, and they license it under the GFDL, is a good way to do that.


Creating new tags or sub-categories[]

Try to use the tags already available at Wikipedia. This makes it easier for people who want to re-use content from both sites.

 1. First create the template, for example, Template:Asdf. This can be a quick draft version of a public domain notice, for example.
 2. Categorize that template to Category:Asdf images.
 3. Edit this category to put a description.
 4. Add the template tag {{Image template notice|Asdf}} in this category edit.
 5. Categorize this category to, for example, Category:Public domain images.

Done. All you need to do is just tag your uploaded images with {{Asdf}}. All those images will be in the Category:Asdf images which in turn would be a sub-category of Category:Public domain images.


Categories[]

Each copyright tag such as {{Fairuse}} corresponds to a category. Placing such a tag on an image will automatically put it into that category, because that template should belongs to that category.

Advertisement