Wikia


Tevredenheid wordt in het Stadhuis weergegeven.
Tevredenheid wordt direct beïnvloed door zowel Gebouwen als Onderzoek.

Tevredenheid2

Allereerst zijn er de Basisbonussen:

A: die is altijd 196. De eerste 196 inwoners zijn altijd tevreden!

B: Tevredenheid door Onderzoek naar Vakantie levert 25 tevreden inwoners in elke stad

C: Tevredenheid door Onderzoek naar Waterput graven en Utopia leveren 50 en 200 tevreden inwoners (alleen in de hoofdstad)


Daarnaast zijn er de volgende Wijn- en Cultuurbonus:
D: Tevredenheid door de aanwezigheid van een Taverne Taverne
levert 12 tevreden inwoners per level van het gebouw en 60 tevreden inwoners per rantsoen Wijn.
Tip: zorg voor voldoende Wijn! Als er niet meer voldoende is voor de rantsoenen neemt de Tevredenheid zeer snel af en kan de bevolking uit je stad vertrekken.

E: Tevredenheid door de aanwezigheid van een Museum Museum
levert 20 tevreden inwoners per level van het gebouw en 50 tevreden inwoners per cultureel goed.(zie ook Cultureel Verdrag)

F: Het huidige inwoneraantal.

Tevredenheid wordt indirect beïnvloed door het inwoneraantal,(elke nieuwe inwoner vermindert de groeisnelheid met 0,02)
terwijl Tevredenheid de groeisnelheid weer beïnvloed.

In de praktijk betekent dit het volgende:

  • Wanneer de bevolking groeit, neemt de groeisnelheid af.
  • Wanneer de bevolking afneemt, neemt de groeisnelheid toe.

Groeisnelheid neemt weer toe naarmate de bevolking meer tevreden is.

Wanneer er dus geen bonus(sen) worden toegevoegd (of afgehaald) zal de groei steeds meer naderen naar 0.

Wanneer de Tevredenheid afneemt (bijvoorbeeld doordat de Wijn op is) neemt de bevolkingsgroei onmiddellijk af.
Afhankelijk van het level van je Taverne, kan de bevolking kwaad worden en wordt het groeigetal zelfs negatief (burgers verlaten de stad!)

Zodra de bevolkingsgroei boven de 6 komt, worden de inwoners euforisch.

Het trainen van militaire Eenheden, kost burgers, waardoor de bevolkingsgroei toeneemt, het ontslaan van militaire Eenheden levert weer burgers op, waardoor de bevolkingsgroei weer afneemt.

De mate van Tevredenheid hangt dus niet direct samen met het inwoneraantal, alleen de bevolkingsgroei wordt beïnvloed en deze groei beïnvloed op zijn beurt weer de mate van Tevredenheid.

Tevredenheid Bijpassend icoon Bevolkingsgroei
Euforisch Euforisch 6.00 en hoger
Gelukkig Gelukkig 1.00 - 5.99
Neutraal Neutraal 0.01 - 0.99
Ongelukkig Ongelukkig (-1.00) - (-0.00)
Kwaad Kwaad Lager dan -1.00

regeringsvormEdit

Daarnaast word de tevredenheid ook beïnvloed door de gekozen regeringsvorm.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.