Wikia


Alternatieve taal wikilinks voor Update 0.1.1 : de: De, en: Us / Gb en it: It

Nieuwe Features Edit

  • Totaal aantal punten gedeeld door 100.
  • Militair adviseur kleur rood bij aanval.

Bugfixes Edit

  • Probleem met automatisch herladen bij afgeronde gebouwen opgelost.
  • In de handelsvloot worden de goederen nu correct weergeven.
  • Topscore overzicht: kleuren aangepast.
  • Goederen in de handelspost werden niet correct afgetrokken in de opslagplaats.
  • Diverse problemen bij diplomatiek adviseur opgelost.
  • OutBox: eerste bericht werd niet weergeven.
  • Berichten kunnen nu vanuit de mijnen worden verzonden.

Andere updates / versies


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.