Wikia


Nieuwe Features Edit

 • Introductie van actiepunten: elk transport of militaire actie kost nu één actiepunt van de stad waar het vertrekt.
 • Onderzoek kopen met Kristal: Bij onderzoek naar Glas is het nu mogelijk om onderzoek af te ronden door een zekere hoeveelheid kristal toe te voegen.
  • De hoeveelheid hangt af van het onderzoek en van hoeveel van het onderzoek al is voltooid.
  • De hoeveelheid verhandelde kristal telt hier niet mee.
 • Nieuw gebouw: Gouverneurswoning.
  • Alle paleizen buiten de hoofdstad zullen omgezet worden in dit gebouw.
  • Het nut van dit gebouw: kijk bij de volgende feature.
 • Introductie van corruptie in de kolonies: in alle steden naast de hoofdstad is corruptie nu aanwezig.
  • Dit heeft een negatieve impact op de productie van grondstoffen, onderzoek en tevredenheid.
  • Door uitbreiding van de gouverneurswoning kan je het niveau van corruptie doen afnemen.
  • Van zodra de uitbreidingsgraad lager is dan het aantal beheerde kolonies, zal er geen corruptie meer zijn in je stad.
  • Corruptie zal stapsgewijs toenemen bij de volgende releases tot zijn volle kracht is bereikt.
  • Het huidige niveau van corruptie wordt weergeven in het stadhuis.
 • Berichten aan de diplomaat worden nu anders weergeven.
 • Aanvraag tot verdragen worden behandeld door de diplomatie adviseur.

Bugfixes Edit

 • Berichten naar de diplomaat van gebruikers zonder alliantie worden nu correct weergeven.
 • Berichten naar de diplomaat van gebruikers met alliantie worden nu correct weergeven.

Andere updates / versies


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.