Wikia


Nieuwe Features Edit

 • Een handelsmissie bij de handelspost wordt niet meer geannuleerd als je niet genoeg goud hebt voor de hoeveelheid waarvoor je kwam. Nu koop je zoveel mogelijk als dat je goud je toelaat.
 • Een nieuw overzicht bij het spionage rapport wanneer je schepen spioneert.
 • Overal waar je Alliantie namen tegenkomt, is er link van gemaakt daar de desbetreffende alliantiepagina.
 • Aanvallers krijgen niet langer een gevechtsrapport wanneer zij al hun troepen verliezen in de eerste ronde.
 • Handelsschepen overzicht laat nu de geladen troepen zien. (wanneer die er zijn)
 • Je kan nu het laden van schepen annuleren.
 • Eigen aanbiedingen binnen bereik zijn nu zichtbaar in de handelspost.
 • Verloren eenheden worden nu zichtbaar gemaakt in het gevechtsrapport.
 • Wanneer je niet genoeg schepen hebt voor een transport missie, is het nu mogelijk om een aantal schepen te lenen voor ambrosia. Deze schepen worden alleen gebruikt voor die actie en worden niet toegevoegd aan je totaal aantal handelsschepen.
 • Vanwege wijzigingen in de database werkt de alliantieonlineaantoning enkel nadat leden voor de eerste keer zijn ingelogd.

Bugfixes Edit

 • Vervanging van troepen werd gezien als aanval.
 • Handelsschepen konden niet teruggeroepen worden.
 • Vakantie mode van gebande spelers werd verwijderd na 30 dagen.
 • Het level van de schuilplaats maakte geen verschil uit bij hoe makkelijk een spion ontdekt werdt op een missie.
 • Spion raakte klem wanneer het doelwit geen schuilplaats had.
 • Bij het terugtrekken verloor je veel troepen.
 • Je kon maar bij 1 werkplaats een upgrade doen.
 • Verkeerde weergaven in de gevechtsrapporten.
 • Een researcher/werker was niet zichtbaar wanneer die wel toegewezen was.
 • Verkeerd nummer van samengevoegde troepen.
 • Weergave fout bij de taverne met FireFox 3.0
 • Bericht dat troepen verloren waren was ook zichtbaar in gevechtsronde 4.
 • Weergave fout bij het "drop down" menu in IE6.
 • Verschillende punten bij de totaalscore.
 • Spion volgde de orders niet correct.
 • Een gebeurtenis geeft meer dan een bericht.
 • Berichten in de verzend-box werden automatisch verwijdert.
 • Wachten op een antwoord werkte niet met een speciale browserconfiguratie.
 • Ingame berichten spam was mogelijk.
 • Vervanging van troepen was niet mogelijk zonder handelsschepen.
 • Admins waren zichtbaar bij de topscorelijst.
 • Je onderzoek veranderen was niet mogelijk bij hoge onderzoeken.

Andere updates / versies


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.