Wikia


Nieuwe Features Edit

Verandering in Alliantielidmaatschap: Edit

 • Na het opzeggen van je lidmaatschap bij de alliantie door jezelf of de minister zal je nog 24h in de alliantie blijven. Al je rechten binnen de alliantie zullen je ontzegt worden en zullen ook niet meer toegevoegd kunnen worden gedurende die periode.
 • Je kan een alliantie niet direct meer opheffen, indien de leider beslist om de alliantie op te heffen zal deze nog 24h bestaan.
 • Wanneer je de alliantie dan helemaal verlaten hebt, moet je nog eens 24 uur wachten voor je een nieuwe alliantie kan joinen.

Herwerking van rebelleren: Edit

 • “De rebellie” wordt bevochten IN de stad en er komt dus geen muur in het gevecht, hoeveel eenheden er ook aan het gevecht deelnemen. De grootte van het slagveld hangt af van de grootte van het Stadhuis, volgens de normale regels.
 • “Bevrijd stad” wordt bevochten met of zonder stadsmuur afhankelijk of de garnizoenslimiet al dan niet overschreden wordt.
 • Als de stadseigenaar een gevecht joint om zijn stad te bevrijden met de actie rebelleren, zal het slagveld wijzigen naar een gevecht binnen de stad (zonder stadsmuur).
 • Je kan nu rebelleren zonder eenheden als de bezetter geen eenheden in de bezette stad heeft.
 • GEDURENDE een “rebellie” blijft de stad bezet – enkel als de stad succesvol is bevrijd zal de status van de stad wijzigen.
 • Steden/havens worden bevrijd als niet geallieerde eenheden de locatie (stad/haven) succesvol binnenkomen.

Haven als een eigen locatie: Edit

 • Er zal geen actie meer zijn om de haven te blokkeren voor een bepaalde tijd – je kan een haven bezetten tot de bezetting word opgeheven of tot de haven is bevrijd.
 • OPGELET: Als je vroeger een stad bezette, controleerde je de daarbij behorende haven ook. Nu moet je beiden bezetten om hetzelfde resultaat te bekomen. Dit betekent dat zelfs als je de stad hebt bezet je het eiland niet via die stad kan verlaten zolang er vijandige schepen (zoals bv die van de stadseigenaar) in de haven liggen.
 • Er zal altijd maar één supervisor van een haven zijn, dit betekent dat het niet meer mogelijk is om met meerdere spelers dezelfde haven te blokkeren op hetzelfde moment. Zoals in bezette steden, kunnen alliantieleden stationeren in de door jou bezette haven en vreemde schepen zullen moeten vechten om toegang tot de haven te krijgen. Als twee spelers zonder alliantie dezelfde haven proberen te bezetten dan zal de eerste tegen de stadseigenaar moeten vechten en als hij wint zal er automatisch een 2e gevecht ontstaan waarbij hij tegen de 2e bezetter moet vechten. (en dit kan zo doorgaan moest de situatie het toelaten. Hetzelfde principe geldt ook voor stadsbezettingen.
 • Zolang je enkel de haven bezet (en niet de stad), ben je vijandig tegenover de stad, dus je zal geen goederen kunnen vervoeren door een bezette haven. Als je beiden bezet (haven en stad) zullen je schepen in de haven stationeren en bevriende transporten zullen worden toegelaten om de bezette haven te passeren.
 • Zelfs zonder paleis en zonder het onderzoek “Gouverneur” kan je EEN haven (geen stad) bezetten. In alle andere gevallen heb je een paleis nodig en kan je enkel zoveel steden/ havens bezetten als het level van je paleis.

Weergave gewijzigd Edit

 • Correcte weergave van geallieerde/gestationeerde eenheden/schepen in het normale en premium overzicht.
 • Haven en stadsbezettingen zijn in verschillende delen van het paleis en de militaire adviseur weergegeven.
 • Verspreide handelsschepen worden weergegeven in de militaire adviseur en niet meer als vermiste schepen samen met de oorlogsschepen.
 • Er is geen verwarring meer mogelijk als een zeegevecht en een landgevecht plaatsnemen in dezelfde stad – ze worden weergegeven in verschillende delen van de militaire adviseur.
 • Correcte weergave van spionagerapporten over de soort/hoeveelheid eenheden in de bespioneerde stad, dus geen verwarring meer mogelijk tot wie welke eenheden behoren.
 • Weergave van eilanden in het wereldoverzicht(geordend op prioriteit):
  • Eigen steden op een eiland of steden bezet door jezelf op een eiland ⇒ Blauw.
  • Geallieerde steden op een eiland of steden bezet door een geallieerde op een eiland ⇒ Groen.
  • Stad waar ik of mijn alliantie garnizoensrecht heb ⇒ Geel.
 • Verandering in stadsnieuws: als iemand een stad of haven bezet op een van jouw eilanden zal het bericht JOUW stad vernoemen die op dat eiland is. Als je meer dan een stad op dat eiland hebt zal degene met de hoogste level getoond worden.
 • Alle steden waar je garnizoensrecht hebt krijgen een link in de verdragstab van de diplomatie adviseur.

Terugtrekken van eenheden Edit

 • Als je vecht in een stad die niet van jou is kan je enkel volledige waves terugtrekken en niet delen. Ze zullen 1h + reistijd nodig hebben om op hun bestemming aan te komen.
 • Alle verspreid geraakte waves gaan huiswaarts.

Wijzigingen in gevechten: Edit

 • Als je vecht in je eigen stad kan je je eenheden gedeeltelijk terugtrekken. Ze zullen in het gevecht blijven tot de volgende ronde start maar je zal de kans hebben om ze te “herladen” of om ze naar een ander gevecht / stad te sturen.
 • Eenheden die tijdens het gevecht afgebouwd worden, nemen automatisch de volgende ronde deel aan het gevecht, mits er al eenheden van je in het gevecht zitten.
 • Deels terugtrekken is nu ook voor schepen mogelijk, maar alleen als deze om de eigen stad vechten.
 • Gevechtsrapporten bevatten nu de stadsnaam vanwaar de eenheden kwamen, niet de thuisstad.
 • Als er na het gevecht nog partijen voorhanden zijn (Bijv. twee speler die de zelfde stad wilde bezetten, maar van verschillende alliantie`s zijn), word er automatisch een vervolg gevecht gestart tot er een eenduidige winnaar is.

Wijzigingen bij de handel en goederentransport: Edit

 • Je zal enkel betalen voor goederen die je echt inlaadt. Als het inladen bij een andere speler zijn handelspost verstoord wordt zal je enkel betalen voor de goederen die schepen met zich meehebben. Als je vertrekt om goederen te gaan kopen zal je altijd het volledige bedrag met je meenemen, maar betalen gebeurt pas op het einde als duidelijk is hoeveel je nu exact gekocht hebt, dus totdat de transactie geëindigd is, zal het misschien voor de verkoper lijken alsof hij al zijn goederen heeft verkocht maar geen geld heeft ontvangen
 • Aankopen/verkopen van goederen is nu altijd met schepen, zelfs over hetzelfde eiland. Dus bezette havens zijn van belang bij het verhandelen van goederen.
 • Transport van goederen op hetzelfde eiland wordt gedaan met jouw schepen via kleine binnenwateren, waarbij de havens vermeden zullen worden.

Barbarendorp als eigen locatie: Edit

 • Het barbarendorp is vanaf nu zoals een gewone stad (behalve dat het geen haven heeft). Dat betekent dat je het van overal kan aanvallen, dit kon vroeger enkel van op hetzelfde eiland.

Wijzigingen bij Triton-machines: Edit

 • Activatie mogelijk tijdens transport Daarbij word dan ook enkel de resterende vaartijd ingekort.
 • Beschikbaar bij kolonisatie.
 • Beschikbaar in handelspost.

Algemene wijzigingen bij bezettingen: Edit

 • Bezette steden of havens zijn nu ook na de vakantiemode geactiveerd is bruikbaar. De basis kan verder gebruikt worden maar ook bevrijdt worden. Nadat er een geslaagde bevrijding heeft plaatsgevonden kan de stad niet eerder weer bezet worden dan dat de eigenaar ervan uit vakantiemode komt.
 • Word de eigenaar van een bezette stad onder de bezetting inactief blijft de bezetting ook tot de bevrijding staan. De missie "Haven bezetten" bewerkstelligt bij een inactieve speler de vrije ruimte van de haven, bezettingsduur: 0 seconden.

Andere features: Edit

 • Word een bouwopdracht in je kazerne of de werf afgerond krijg je een bericht bij je stadsomroeper.
 • Er komt een melding over de resttijd van de Premiumfeature die de exacte resttijd van de betreffende feature laat zien.
 • Bij laden van eenheden krijgt men nu een slagveld preview te zien.
 • De speler krijgt een bericht als de Generaal eenheden van de speler terugtrekt.
 • De handelsschepen-beloning in de Tutorial wordt nu niet meer beïnvloed door de handelschepen die door uitnodigen van vrienden zijn verkregen

Bugfixes Edit

Bij allianties: Edit

 • Automatische rangen worden toegekend op basis van de punten.
 • Alliantiegarnizoen- en Spelersgarnizoensrecht werd compleet gewijzigd. Er zal geen toevallige verspreiding van de eenheden meer zijn.
 • Toetreden tot de alliantie word nu goed weergegeven.(Bezitter/Bezetter worden correct omschreven).
 • Men vecht niet meer per ongeluk tegen je eigen alliantieleden.

Algemene Bugfixes: Edit

 • De tijd van terugkomst verstrooide handelsschepenis nu bij vloten/troepen overzicht zichtbaar.
 • Plundermissie, die van steden verstuurt worden, en niet bij de speler horen (alliantiestad, bezette stad, garnizoensstad) vervullen hun missie en worden bij aankomst in de basis overgeladen, dat wil zeggen dat de 10% voor de stadsbezetter en de eenheden worden uitgeladen. Alleen de de schepen die nodig zijn voor het vervoer van de aantal goederen te vervoeren die nodig zijn worden gebruikt om door te sturen naar de thuisstad. De overgebleven schepen zijn dan voor andere missies beschikbaar.
 • Bij blokkades gaan er geen goederen meer verloren. Als schepen op een blokkade lopen spoelen de waren in de geblokkeerde haven aan.
 • Fouten bij de onderzoeken zijn opgelost.
 • Een speler kan over de alliantiepagina nu ook andere spelers van de alliantie aanschrijven dat wil zeggen een persoonlijk bericht achter laten als hij geen rondgaande mail mag schrijven.
 • Bij goederen levering in een stad waar net een opslagplaats klaar is, word vanaf nu de nieuwe opslagcapaciteit na het afgebouwde gebouw rekening gehouden.
 • Vast gezette spelopties blijven bewaard bijvoorbeeeld als een wachtwoord gewijzigd is.
 • Als men nu probeert een 13de stad te stichten word nu de juiste foutmelding vermeldt.
 • Een fout die verhinderde dat 24 uur vóór het verstrijken van een premium-functies een waarschuwing gegeven wordt, is gecorrigeerd.
 • Bij gedetailleerde gevechtsrapporten worden vermeldingen van gebruik maken van wonderen niet meer dubbel vermeldt.

Andere updates / versies


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.