WikiaEr zijn 3 verschillende soorten Verdragen die gesloten kunnen worden met andere spelers.
Klik in het eilandscherm op de stad van de gewenste speler en klik dan op diplomatieknop.Diplomatie
Het volgende scherm komt in beeld:

Berichtscherm

A: Met deze keuze kan een normaal bericht verstuurd worden

B: Met deze keuze kan een Cultureel Verdrag worden aangeboden of geannuleerd als er al zo'n verdrag is

C: Met deze keuze kan een Handelsakkoord worden aangeboden of geannuleerd als er al een akkoord is

D: Met deze keuze kan een Militair Verdrag worden aangeboden of geannuleerd als er al een verdrag is


Cultureel VerdragEdit

Voordat een Cultureel Verdrag gesloten kan worden, moet het Onderzoek naar Culturele Uitwisseling zijn afgerond en moeten beide spelers een Museum hebben.
Voor elk Verdrag wordt een cultureel goed ontvangen dat tentoongesteld wordt in het Museum. (dit is niet te bekijken!!!)
een Verdrag verhoogt de Tevredenheid van de inwoners van de stad waarin het geplaatst wordt met 50 punten. Elk level van het museum verhoogt de Tevredenheid met 20 punten

Het aantal Verdragen is afhankelijk van het level van het Museum.
Zolang er ruimte is in het Museum, kan een Verdrag worden aangeboden.
Een afgesloten Verdrag verloopt niet.
Tip: probeer, zodra er ruimte is, een aantal Culturele Verdragen tegelijk af te sluiten. Deze kunnen dan gebruikt worden zodra ze nodig zijn.

Een Cultureel Verdrag wordt afgesloten met een speler en niet met een stad, zodat een Cultureel Verdrag ook geldt voor een Museum in een Kolonie.

Val geen spelers aan met wie je een Cultureel Verdrag hebt afgesloten want dan zullen je inwoners boos worden en zal je tevredenheid voor de duur van 4 uren sterk negatief worden en kost het je 200 inwoners per stad.

HandelsakkoordEdit

Voordat een Handelsakkoord gesloten kan worden, moet het Onderzoek naar Markt zijn afgerond.

Een Handelsakkoord heeft 2 voordelen:
* zodra een handelspartner een Grondstof aanbiedt in zijn/haar Handelspost, wordt deze apart vermeld in het Handelspostscherm
* kopen van een handelspartner garandeert dat de gekochte Goederen niet meer door een ander gekocht kunnen worden.
Het is dus af te raden een Handelsakkoord af te sluiten met een stad die dichtbij is.

Het aanbieden van een Handelsakkoord kost 4 Diplomatiepunten en het accepteren ervan kost 2.

Een Handelsakkoord wordt afgesloten met een speler en niet met een stad, zodat een Handelsakkoord ook werkt in een eventuele Kolonie.

Let op: val nooit een speler aan met wie je een Handelsakkoord hebt gesloten.
De bevolking vindt je dan een slechte en onbetrouwbare leider en dit verlaagt de Tevredenheid.

Militair VerdragEdit

Voordat een Militair Verdrag gesloten kan worden, moet het Onderzoek naar Diplomatie zijn afgerond.

Zodra dat Verdrag gesloten is, kunnen beide spelers elkaars stad gebruiken als basis voor militaire operaties, zowel voor Schepen als voor Troepen.
Bij een eventuele aanval op de stad waar deze Eenheden/Schepen gelegerd zijn, helpen deze automatisch mee bij de verdediging.
Let op: wanneer Eenheden/Schepen worden gestationeerd buiten de eigen stad, verdubbelen de onderhoudskosten.

Het aanbieden van een Militair Verdrag kost 11 Diplomatiepunten en het accepteren ervan kost 2.

Een Militair Verdrag wordt afgesloten met een stad en niet met een speler!
Om meerdere steden van dezelfde speler als basis te gebruiken, moet met elke stad afzonderlijk een Militair Verdrag worden gesloten.


Naast een normaal garnizoensrecht heb je ook een alliantie garnizoensrecht en die kost 13 Diplomatiepunten + telkens 2 punten voor de persoon die hem accepteert. Het verschil tussen een garnizoensrecht en een alliantie garnizoensrecht is, dat bij een garnizoensrecht alleen jij je legers kan stationeren in de stad en met een alliantie garnizoensrecht kan iedereen uit je alliantie in de stad legers stationeren. (Let op, ook bij garnizoensrechten moet je dubbel betalen voor het onderhoud van je Eenheden/Schepen.)


--Valerius83 28 dec 2008 10:12 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.