FANDOM


Барака је место где се обучавају војници.Прављење веће бараке значи тренирање војника у краћем времену и тренирање способнијих војника као и прављење разних ратних машина.Сваки направљен војник кошта град у коме је направљен одређену количину златника "gold" на сат!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.