Академија је једна од најважнијих грађевина коју град мора да има!У њој се запошљавају научници који производе истраживачке поене "research points" ти поени су потребни за истраживања која технолошки развијају све градове.Један научник производи 1 истраживачки поен "research point" на сат ,а научник кошта власника 8 златника "gold" на сат.Наведених 8 златника се издвајају из градског примања по сату.Већи број научника значи већи број истраживачких поена на сат.Повећавањем академије повећава се лимит броја научника.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.