FANDOM


Academy
Akademien är en sublim plats full av kunskap som kombinerar de gamla traditionerna med modern teknologi. De klokaste huvudena i staden väntar på inträde! Beakta att varje vetenskapsman behöver sitt eget laboratorium vilket kostar pengar.

Desto större laboratorium desto fler vetenskapsmän kan du nyttja samtidigt.

Varje gång du bygger ut akademin ökar antalet forskare du kan ha till din forskning.

Man kan bygga en akademi på varje koloni men kan bara forska inom ett ämne, alltså, alla akademier jobbar mot samma mål. När man har flera akademier tjänar man på att alltid bygga ut den med lägst nivå före de andra.

Kräver: Inget, går att bygga omgående.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.