FANDOM


Embassy
Ambassaden är en upptagen plats: Diplomater från hela världen förhandlar om kontrakt, kommer överens om fördrag och grundar allianser. För att din allians ska kunna växa måste du bygga ut din ambassad.

Varje nivå på ambassaden ökar dina diplomatipoäng. Från nivå 3 kan du grunda en allians.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.