Ikariam Sverige
Advertisement

Marmor är en lyxvara som är grundläggande för utbyggnaden av byggnader. Medan det ursprungliga byggnader i en stad, till exempel Rådhuset, bara kräva virke i början, nästan alla byggnader småningom behöver marmor att expandera. Detta gör marmor en av de mest grundläggande lyxvaror, faktum är att många anser vara en stor fördel att börja på en marmor ö, inte bara att ge snabb expansion av staden, utan för att det lätt kan säljas till andra spelare. Den tillverkas i stenbrottet, och tempel som ökar marmor produktionen är Gaias Tempel.


Användning[]

  • Marmor används i utbyggnaden av följande byggnader (inom parentes, den nivå där byggstarten kräver marmor):
  • Kasern (5), Ambassad (1), Guvernörsresidens (2), Gömställe (2), Museum (1), Palats (2), Skeppsvarv (4), Taverna (2), Rådhus (4), Handelshamn (4), Handelsstation (3), Stadsmur (2), Lagerlokal (3), Verkstad (1)
  • Den enda byggnad som inte konsumerar marmor är Akademien
Advertisement