FANDOM


TownHall
I hjärtat av staden kan du hitta rådhuset genom vilket staden växer och frodas. De smarta statstjänstemännen, som jobbar här, älskar att ge dig information om din lokala befolkning.

Varje utbyggnad av rådhuset ökar det maximala antalet invånare i staden.

Varje utbyggnad ökar det maximala antalet möjliga invånare i staden. Invånarantalet växer så länge stadens tillväxt ligger på plus. Ju gladare befolkning, desto högre tillväxttakt. Tillväxttakten kan du efter en tid (när du har forskat och byggt mera) reglera själv, med att begränsa eller öka vinserveringen på tavernan eller omfördela kulturgods mellan dina muséer. Varför skulle man vilja reglera tillväxten? Är det inte bra att den är så hög som möjligt hela tiden? Nej, om befolkningen växer för snabbt måste man hela tiden lägga allt krut på att bygga ut rådhuset och det finns inte nog med resurser eller tid att bygga ut andra byggnader. Det är viktigt att ha koll på befolkningstillväxt och glädje och hitta en balans där man hinner med att bygga ut även annat, samtidigt som befolkningen är tillfreds.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.