FANDOM


Templet är en plats för eftertanke och harmoni. Ett tempel ger dig tillgång till miraklen. Om det finns tillräckligt många präster relativt öns invånare kan du be om mirakel här.

Varje präst omvänder 5 andra stadsinvånare. När en tillräckligt stor mängd av öns invånare är omvända - detta betyder att du måste samarbeta med dina grannar - kan guden eller gudinnan välsigna ön. Varje spelare väljer när miraklet skall välsigna dem, men de påverkar inte de andras riken. Ett mirakel täcker hela ditt rike. Varje mirakel har sin egen tid och nedkylningstid. Nedkylningstiden är den tid då du inte kan använda miraklet och inträffar direkt efter att verkan har gått ur.

Templet är den enda byggnaden i version 0.3.2 som kräver glas redan till första nivån.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.