FANDOM


Đá hoa cương
Img marble
Công dụng chính
Nâng các công trình xây dựng lên cấp cao hơn
Khai thác tại
Mỏ đá
Kỳ quan
Khu vườn của Thần Dionysus


Đá hoa cương là một Tài nguyên cơ bản để mở rộng công trình xây dựng. Trong khi các công trình xây dựng ban đầu của một thị trấn, chẳng hạn như các Tòa thị chính và các Kho hàng, chỉ đòi hỏi gỗ ở lúc ban đầu, hầu hết các công trình xây dựng tiếp theo đều cần hoa cương để nâng cấp. Điều này làm cho hoa cương một trong những hàng hóa xa xỉ, trên thực tế, nhiều người tin rằng sẽ được lợi thế rất lớn để khởi đầu trên một hòn đảo Đá hoa cương, nó không chỉ là để cung cấp một cách nhanh chóng để mở rộng thị trấn, mà nó có thể dùng để buôn bán cho người chơi khác dễ dàng.

Hoa cương được khai thác tại Mỏ đá, và Kỳ quan liên quan đến việc tăng năng xuất khai thác là Đền Thần Gaia.

Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Đá hoa cương : es: Es / Mx / Ve, fi: Fi, fr: Fr, hu: Hu, nl: Nl, pl: Pl, sr: Sr, sv: Se and en: Uk / Us


Sử dụngSửa đổi

Để biết thêm thông tin về khai thác hoa cương, xin vui lòng xem Mỏ đá

Các công trình khác trên đảoSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.