FANDOMNóc mềm  [edit]

Nóc mềm là một cấp cao nhất (hoặc cap) theo thông tin được niêm yết trong phần trợ giúp nội tại (Ikipedia) của trò chơi Gameforge. Các cấu trúc xây dựng có thể được nâng cấp cao hơn những gì được hiển thị, cho đến khi đạt tới Nóc cứng.
Các cấp Nóc mềm
Cấp tối đa
được Niêm yết của
Công trình xây dựng
4 Thủ phủ hiến
Cung điện
8 Viện bảo tàng
16 Học viện
Tòa tháp của nhà giả kim thuật
Văn phòng kiến trúc sư
Thợ mộc
Tòa Đại sứ
Khu vực thử nghiệm thuốc súng
Nhà của kiểm lâm
Người thổi thủy tinh
Nơi ẩn náu
Thợ làm kính
Thợ xây đá
Thần điện
Cảng giao dịch
Máy ép nho
Người trồng nho
Xưởng (quân cụ)
20 Kho hàng
24 Trạm giao dịch
Quán rượu
Trại lính
Tòa thị chính
Tường thành
Cấp tối đa
được Niêm yết của
Công trình xây dựng
Các cấp Nóc mềmNóc cứng  [edit]

Nóc cứng là một cấp tối đa (hoặc cap) có thể nậng cấp của một công trình xây dựng, không còn cấp nào cao hơn để nâng nữa vì nút nâng cấp sẽ biến mất tại cấp này, hoặc đơn giản sức chứa trong Kho hàng đã hết cỡ.

Nếu công trình xây dựng nào không được liệt kê, thì không biết được cấp cao nhất, tại thời điểm này.

Bạn có thể sửa đổi trang này khi tìm thấy hông tin thích hợp, hoặc nhắn tin cho Jrooksjr, Tank_Master, hoặc Ifaigios.
Các cấp Nóc cứng
Cấp cao nhất
có thể
nâng cấp của
Công trình xây dựng
11 [1] Thủ phủ hiến
Cung điện
12 [2] Thủ phủ hiến
Cung điện
32 [2] Văn phòng kiến trúc sư
Thợ mộc
Tòa Đại sứ
Khu vực thử nghiệm thuốc súng
Nơi ẩn náu
Thợ làm kính
Xưởng đóng tàu
Thần điện
Máy ép nho
38 [1] Tường thành
40 [2] Kho hàng
48 [2] Tòa thị chính
Cấp cao nhất
có thể
nâng cấp của
Công trình xây dựng
Các cấp Nóc cứng

Lưu ý:

  1. 1,0 1,1 Không thể nâng cấp tòa nhà thêm nữa bởi vì đã vượt quá sức chứa tối đa của Kho hàng trong thị trấn.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Không thể nâng cấp tòa nhà thêm nữa bởi vì nút nâng cấp đã bị gỡ bỏ khỏi cấp này.