FANDOMSự hài lòng Sửa đổi

Chỉ số cảm xúc của dân chúng phụ thuộc vào 5 yếu tố:

Untitled

Số dân tăng/h=chỉ số cảm xúc/50.

  • Cơ bản:
  1. Ngày lễ:+25
  2. Cuộc sống thiên đường:+200
  3. Tương lai kinh tế:+10*số cấp công trình nghiên cứu
  • Thủ đô:+50
  • Rượu: 12*cấp độ quán rượu+60*cấp độ rượu cung cấp.
VD:Quán rượu cấp 20 cung cấp 110 rượu mỗi giờ (cấp 15) >> tăng chỉ số cảm xúc=20*12+15*60=1140
  • Viện bảo tàng:20*cấp độ nhà bảo tàng+50*số vật phẩm văn hóa của thành phố.

Mỗi cấp độ của bảo tàng cho phép tăng số vật phẩm văn hóa thêm 1.

  • Số dân trong thành phố:mỗi người dân giảm đi 1 trong chỉ số cảm xúc.
  • Các vấn đề trong thành phố:
Mức độ hài lòng Biểu tượng tương ứng Tỉ lệ tăng trưởng Sự hài lòng
Thảnh thơi Ecstatic 6.00 trở lên 300 trở lên
Hạnh phúc Happy 1.00 đến 5.98 50 đến 299
Bình thường Neutral 0.00 đến 0.98 0 đến 49
Buồn bã Sad -1.00 đến -0.02 -50 đến -1
Giận dữ Outraged Thấp hơn -1.00 Dưới mức -50