FANDOM


Có thể xem: Binh chủng bộ binh, Binh chủng thủy binh , và Tàu thuyền

Các binh chủng trong trò chơi Ikariam có thể được phân loại như sau:


 • Theo chức năng
 1. Lính trơn
 2. Đột kích
 3. Công phá
 4. Kháng cự
 5. Cứu hộ
 6. Ngoại hạng


 • Theo binh chủng
 1. Bộ binh
 2. Thủy binh


 • Theo phân lớp
 1. Chiến binh
 2. Chiến xa
 3. Chiến thuyền


Chức năng và Binh chủng Sửa đổi

Binh chủng bộ binh Binh chủng thủy binh
Lính trơn S Slinger Người ném đá S Cargo Tàu chở hàng
Đột kích S Swordsman Kiếm thủS Bombardier Khí cầu S Flamethrower Tàu phun lửa
Công phá S Ram Xe húcS Catapult Máy bắn dáS Mortar Súng thần công S Ship ram Tàu húcS Paddle Tàu hơi nước
Kháng cự S Spearman Lính ném laoS Phalanx Giáp sĩS Archer Cung thủS Marksman Xạ thủ S Ship catapult Tàu bắn đáS Ship mortar Tàu thần công
Cứu hộ S Medic Lương yS Cook Đầu bếp -
Ngoại hạng S Gyrocopter Trực thăngS Steamgiant Người máy hơi nước S Submarine Tàu ngầm
Đào tạo / Chế tạo Trại lính Xưởng tàu
Huấn luyện / Nâng cấp Xưởng (quân cụ)


Chiến binh Sửa đổi

Người ném đá Kiếm thủ Giáp sĩ Lương y Người múa rìu
Slinger Swordsman Phalanx Medic Barbarian Axe Swinger
Lính ném lao Cung thủ Xạ thủ Đầu bếp
Spearman Archer Gunsman CookChiến xa Sửa đổi

Xe húc Máy bắn đá Súng Thần công Người máy hơi nước Trực thăng Khí cầu
Ram Catapult Mortar Steamgiant Gyrocopter BombardierChiến thuyền Sửa đổi

Tàu húc Tàu bắn nỏ Tàu phun lửa Tàu bắn đá Tàu thần công Tàu hơi nước Tàu ngầm
Ram Ballista Flamethrower Ship catapult Mortar Paddle SubmarineToàn quân Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.