FANDOM


Vị trí Liên minh Điểm Điểm trung bình
1 Box of Pandore(Pando) 122,067,229 772,577
2 ๑Đại Việt๑(_DV_) 92,218,356 542,461
3 Two Become One(TBO) 86,468,986 831,433
4 God of Pirates(GѲP) 77,792,818 551,722
5 ILLUMINATI(NOS) 58,398,910 578,207
6 CSA(CSA) 57,473,452 624,711
7 GLORY4G4V(G4G) 56,538,877 734,271
8 GameVN(GVN) 55,768,021 641,012
9 VTM(VTM) 53,877,935 605,370
10 ASA - Return(xASAx) 51,367,785 658,561
Thông tin lấy từ Bảng xếp hạng / Số điểm liên minh
  -- Cập nhật ngày 10-4-2010  Vị trí Liên minh Điểm Điểm trung bình
1 AGE OF KING(AOK) 59,565,857 434,787
2 Box of Pandore(Pando) 55,848,474 512,371
3 God of Pirates(GѲP) 45,422,792 463,498
4 Green Fields(-GF-) 36,526,879 347,875
5 UDS(UDS) 35,461,407 394,016
6 WorldClanZone(WCZ) 34,102,056 421,013
7 WѲLF Family(WѲLF) 30,548,376 391,646
8 ĐạibácvàHoaHồng(GnR) 29,597,161 441,749
9 Powerful(Power) 28,846,835 389,822
10 GLORY4G4V(G4G) 26,979,454 465,163
Thông tin lấy từ Bảng xếp hạng / Số điểm liên minh
  -- Cập nhật ngày 22-8-2009