FANDOM


Các nghiên cứu chínhSửa đổi

  • Area Seafaring Hải dương học : Các nhà khoa học của bạn tập trung hết sức lực vào ngành Hải dương học.
  • Kinh tế: Các nhà khoa học hiện đang suy nghĩ về các ý tưởng và phát minh kinh tế mới.Area economy
  • Area Knowledge Khoa học : Sự quan tâm của các nhà khoa học đang hướng về các lý thuyết khái niệm và các nghiên cứu cơ bản.
  • Quân sự: Các nhà khoa học của bạn đang tập trung nghiên cứu vào công nghệ quân sự.Area Military

Các công trình xây dựngSửa đổi

Tòa thị chính (được dựng sẵn cấp 1 trong thủ đô của bạn), Học viện, Trại lính, Tường thành, Cảng giao dịch có thể được xây mà chưa cần nghiên cứu gì. Tuy nhiên, khi nâng cấp thì sẽ cần tài nguyên được khai thác sau khi nghiên cứu Của cải.

Bảng dưới đây ghi ra các cấp cần sự nghiên cứu. Dĩ nhiên, kết quả có thể xê dịch, và không cần phải nghiên cứu hoặc xây dựng theo đúng thứ tự này. Mỗi công trình xây dựng dước đây được mở khóa khi hoàn thành nghiên cứu tương ứng. Nghiên cứu liên quan là trình tự được đòi hỏi phải hoàn tất trước khi bắt đầu tiến hành một nghiên cứu tương ứng.

Tòa nhà Nghiên cứu
tương ứng
Nghiên cứu
liên quan
Quân cảng
(Xưởng đóng tàu)
Xưởng tàu Trống
Kho hàng Bảo tồn Trống
Cảng giao dịch Của cải Trống
Nơi ẩn náu Tình báo Của cải
Cung điện Phát triển Xưởng tàu
Của cải
Quán rượu Máy ép rượu Giếng đào
Tòa Đại sứ Văn hóa nước ngoài Xưởng tàu
Của cải
Tình báo
Xường (công cụ) Phát minh Quân đội chuyên nghiệp
Máy ép rượu
Viện bảo tàng Trao đổi văn hóa Quân đội chuyên nghiệp
Đặc sản ẩm thực
Phát triển

Ground UnitsSửa đổi

All ground units are trained in the Barracks. The ground units are arranged in the following chart from the lowest to the highest Barracks level required. The order in which you can access these units (the Cook, Doctor, and Bombadier in particular) may vary depending on the order in which your research achievements. Each unit is unlocked by completing the associated research. The required research from other disciplines (if any) must be completed before starting the research.

Unit Barracks
Level
Associated
Research
Required
Research
Slinger 1 None None
Swordsman 3 Professional Army Wealth
Phalanx 4 Professional Army Wealth
Ram 5 Siege Wealth
Espionage
Archer 7 Ballistics Expansion
Culinary Specialities
Espionage
Cook 8 Culinary Specialities[1] Expansion
Professional Army
Catapult 10 Law of the Lever Expansion
Culinary Specialities
Invention
Doctor 11 Anatomy Expansion
Culinary Specialities
Professional Army
Gyrocopter 12 Bird's Flight Foreign Cultures
Market
Governor
Gunsman 14 Gunpowder Foreign Cultures
Market
Glass
Steam Giant 16 Robotics Foreign Cultures
Market
Glass
Mortar 17 Cannon Casting Greek Fire
Market
Glass
Bombardier 22 The Archimedic Principle Diplomacy
Utopia
Robotics
  1. The in-game Help for Culinary Specialities uses "Chef" instead of "Cook".

ShipsSửa đổi

A Shipyard is required to build warships. The warships are arranged from the lowest to the highest Shipyard level required. The order in which you can access these units (the Diving Boat in particular) may vary depending on the order in which your research. Each unit is unlocked by completing the associated research. The required research from other disciplines (if any) must be completed before starting the research.

Unit Shipyard
Level
Associated
Research
Required
Research
Ram-Ship 1 None[1] Dry-Dock
Ballista Ship 3 Deck Weapons Dry-Dock
Flamethrower 5 Greek Fire[2] Professional Army
Culinary Specialities
Catapult Ship 7 Counterweight Professional Army
Culinary Specialities
Invention
Paddle Wheel Ram 10 Paddle Wheel Engine[3] Professional Army
Helping Hands
Invention
Mortar Ship 12 Mortar Attachment Professional Army
Helping Hands
Glass
Diving Boat 15 Pressure Chamber Diplomacy
Robotics
Utopia
  1. The Ram-Ship is not directly associated with any research. However, Dry-Dock must be researched to build a Shipyard, which is required to build any warships.
  2. Levels 3-5 Seafaring do not enable new ships.
  3. Levels 8-9 Seafaring do not enable new ships.

Graphical ViewSửa đổi

Biểu đồ nghiên cứu Ikariam phiên bản 0.3.5

TreeV035

Có thể xem Sửa đổi

Ikariam Library


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.