FANDOM


Bản mẫu:Building
Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Cảng giao dịch : de: De, fi: Fi, fr: Fr, hu: Hu, nl: Nl, pl: Pl, sr: Sr, sv: Se and en: Uk / UsThe old page, with information for Patch 0.2.8, can be found here.

The port is your gateway to the world. Here you can hire trade ships and ready them for long journeys. You can also receive precious goods from places far away.

Larger trading ports can load ships faster.

See Trading for more information.

See also Common Ship Questions.

Unit training

Cargo ship
Trade ships are the most important support for your island empire. No matter whether they have to transport goods, units or news: your seamen will make sure that everything arrives at its destination quick and safely.

Expansion DetailsSửa đổi

Lưu ý:
  • Các phần thưởng nghiên cứu không được hiển thị trực tiếp trong biểu đồ sau đây.

Những phần thưởng này sẽ được hiển thị bằng cách trỏ chuột lên từng con số tài nguyên trong biểu đồ (Ròng rọc = 2% tổng số, Hình học = 6% tổng số và Thước thuỷ cân bằng = 14% tổng số).

Nếu các biểu đồ dưới đây không phù hợp với biểu đồ ingame của bạn và bạn không muốn Rê chuột lên các con số để xem có bao nhiêu cấp độ tiếp theo là bao nhiêu thì nhấn vào một trong những nghiên cứu sau đây: Mức cao nhất mà bạn phải nghiên cứu để xem các yêu cầu nghiên cứu:
Biểu đồ ròng rọc   •   Biểu đồ Hình học   •   Biểu đồ Thước thuỷ cân bằngLevel Resources needed to build Time small Loading Speed[1]
Wood small Marble small
0 - - - 10
1 1 60
R 58
H 56
T 51
-8m 24s 30
2 150
R 147
H 141
T 129
-23m 6s 60
3 274
R 268
H 257
T 235
-30m 21s 93
4 429
R 420
H 403
T 368
-38m 41s 129
5 637
R 624
H 598
T 547
-48m 15s 169
6 894
R 876
H 840
T 768
176
R 172
H 165
T 151
59m 17s 213
7 1.207
R 1.182
H 1.134
T 1.038
326
R 319
H 306
T 280
1h 11m 261
8 1.645
R 1.612
H 1.546
T 1.414
540
R 529
H 507
T 464
1h 26m 315
9 2.106
R 2.063
H 1.979
T 1.811
791
R 775
H 743
T 680
1h 43m 373
10 2.735
R 2.680
H 2.570
T 2.352
1.138
R 1.115
H 1.069
T 978
2h 2m 437
11 3.537
R 3.466
H 3.324
T 3.041
1.598
R 1.566
H 1.502
T 1.374
2h 24m 508
12 4.492
R 4.402
H 4.222
T 3.863
2.176
R 2.132
H 2.045
T 1.871
2h 50m 586
13 5.689
R 5.575
H 5.347
T 4.892
2.928
R 2.869
H 2.752
T 2.518
3h 19m 672
14 7.103
R 6.960
H 6.676
T 6.108
3.859
R 3.781
H 3.627
T 3.318
3h 53m 766
15 8.850
R 8.673
H 8.319
T 7.611
5.051
R 4.949
H 4.747
T 4.343
4h 31m 869
16 11.094
R 10.872
H 10.428
T 9.540
6.628
R 6.495
H 6.230
T 5.700
5h 16m 983
17 13.731
R 13.456
H 12.907
T 11.808
8.566
R 8.394
H 8.052
T 7.366
6h 7m 1108
18 17.062
R 16.720
H 16.038
T 14.673
11.089
R 10.867
H 10.423
T 9.536
7h 6m 1246
19 21.097
R 20.675
H 19.831
T 18.143
14.265
R 13.979
H 13.409
T 12.267
8h 14m 1398
20 25.965
R 25.445
H 24.407
T 22.329
18.241
R 17.876
H 17.146
T 15.687
9h 32m 1565
21 31.810
R 31.173
H 29.901
T 27.356
23.197
R 22.733
H 21.805
T 19.949
11h 2m 1748
22 39.190
R 38.406
H 36.838
T 33.703
29.642
R 29.049
H 27.863
T 25.492
12h 45m 1950
23 47.998
R 47.038
H 45.118
T 41.278
37.636
R 36.883
H 35.377
T 32.366
14h 43m 2172
24 58.713
R 57.538
H 55.190
T 50.493
47.703
R 46.748
H 44.840
T 41.024
17h 14s 2416
25 71.955
R 70.515
H 67.637
T 61.881
60.556
R 59.344
H 56.922
T 52.078
19h 37m 2685
26 87.627
R 85.874
H 82.369
T 75.359
76.366
R 74.838
H 71.784
T 65.674
22h 37m 2980
27 94.250
R 92.365
H 88.595
T 81.055
85.042
R 83.341
H 79.939
T 73.136
1D 2h 3305
28 130.776
R 128.160
H 122.929
T 112.467
122.156
R 119.712
H 114.826
T 105.054
1D 6h 3663
29 159.019
R 155.838
H 149.477
T 136.756
153.753
R 150.677
H 144.527
T 132.227
1D 10h 4056
30 193.936
R 190.057
H 182.299
T 166.784
194.088
R 190.206
H 182.442
T 166.915
1D 15h 4489
31 235.848
R 231.131
H 221.697
T 202.829
244.300
R 239.414
H 229.642
T 210.098
1D 21h 4965
32 286.513
R 280.782
H 269.322
T 246.401
307.173
R 301.029
H 288.742
T 264.168
2D 4h ?
Level Wood small Marble small Time small Loading Speed
Resources needed to build
  1. Goods per minute

Other BuildingsSửa đổi