FANDOM


Mỗi máy chủ có cùng một cấu trúc bản đồ. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy bộ chỉ mục, chúng sẽ dẫn thẳng vào danh sách Đảo.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Chúng tôi đang đề nghị để có một trang cho mỗi đảo hiển thị dữ liệu này, nhưng hiện trạng cũng như các tài nguyên đó đang ở trên hòn đảo liền kề. Bất kỳ người đọc nào muốn giúp đỡ với một định dạng tiêu chuẩn cho các trang web đều được hoan nghênh. Bạn có thể góp ý kiến với đề nghị này tại trang thảo luận, và / hoặc vào mục Định vị đảo trong diễn đàn. Dùng mã bot có thể là cách để hoàn thành các trang web, nhất là bảng "láng giềng".


Trang thái Sửa đổi

Thế giới Ikariam có tất cả 5351 hòn đảo, trên các đảo được phân bố những tài nguyên và kỳ quan sau đây:

Tài nguyên Các đảo Phần trăm
Rượu vang 1384 25.86%
Hoa cương 1411 26.37%
Pha lê 1261 23.57%
Lưu huỳnh 1295 24.20%
Kỳ quan Các đảo Phần trăm
Lò rèn của Hephaistos 355 6.63%
Đền Thần Gaia 436 8.15%
Khu vườn của Thần Dionysus 398 7.44%
Đền Thần Athene 366 6.84%
Đền thần Hermes 964 18.01%
Pháo đài của Ares 903 16.88%
Đền thờ của Poseidon 963 18.00%
Người khổng lồ Colossus 966 18.05%
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.