FANDOM


Gỗ
Wood stock
Công dụng chính
Nâng cấp các công trình xây dựng,

Tạo lập quân đội - tàu chiến

Khai thác tại
Xưởng cưa
Kỳ quan
(Trống)


Gỗ là vật liệu xây dựng trong trò chơi, có nghĩa nó là tài nguyên lực cơ bản chính yếu của một thị trấn. Nó có thể được khai thác từ khi bắt đầu và được sử dụng trong việc mở rộng tất cả các tòa nhà và trong thuê mướn tất cả các Binh chủng bộ binhBinh chủng thủy binh. Gỗ, khai thác tại Xưởng cưa, là một nguồn tài nguyên sẵn có cho tất cả các hòn đảo. Do tầm quan trọng của nó, không có Kỳ quan tăng sự khai thác gỗ.

Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Gỗ : es: Es / Mx / Ve, fi: Fi, fr: Fr, hu: Hu, nl: Nl, pl: Pl, sr: Sr, sv: Se and en: Uk / Us


Sử dụngSửa đổi

Để biết thêm thông tin về khai thác gỗ, xin vui lòng xem Xưởng cưa

Các công trình khác trên đảoSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.