FANDOM


Ngôn ngữ khác: en En, de De, fi Fi, fr Fr, hu Hu, nl Nl, pl Pl, sr Sr and sv Sv

Học viện/Ròng rọc
Academy
Chức năng
Nghiên cứu
Điều kiện
Trống
Tài nguyên cần
Wood small   Crystal small


Học viện là một trong những công trình xây dựng quan trọng trong mọi thành phố. Đây là nơi để nghiên cứu của thủ đô và các thuộc địa. Mỗi nhà khoa học tạo ra 1 điểm nghiên cứu mỗi giờ, nhưng cũng tốn mất 9 vàng chi phí duy trì (-3 vỡi mỗi người dân, -6 với mỗi nhà khoa học). Giá trị này ảnh hưởng đến thu nhập thay vì phần chi phí trong bản hoạch toán tài chính.

Trong mọi thuộc địa của bạn, tất cả các Học viện của bạn sẽ cộng điểm nghiên cứu của chúng với nhau để cùng nghiên cứu về công nghệ. Có thêm học viện có nghĩa là nó sẽ giảm thời gian nghiên cứu một công nghệ bất kỳ. Vì vậy xây dựng mỗi Học viện trên từng thuộc địa là một ý hay.


Cần thêm thông tin, xin xem Nghiên cứu.Chi tiết Nâng cấpSửa đổi

Lưu ý:
Nếu các biểu đồ dưới đây không phù hợp với biểu đồ ingame của bạn và bạn không muốn Rê chuột lên các chỉ số để xem cấp tiếp theo là bao nhiêu thì nhấn vào một trong những nghiên cứu sau đây nên là mức cao nhất mà bạn đã nghiên cứu để xem các điều kiện nghiên cứu đó:
Biểu đồ Chính   •   Biểu đồ Hình học   •   Biểu đồ Thước thủy cân bằng

Học viện/Bảng nâng cấp/Ròng rọc  [edit]

Cấp Tài nguyên cần để xây Time small Scientist medium Kho hàng
phải đạt cấp
Wood small Crystal small
1 62 - 16m 48s 8 0
2 66 - 22m 34s 12 0
3 112 - 29m 28s 16 0
4 257 - 37m 46s 22 0
5 374 220 47m 43s 28 0
6 613 419 59m 40s 35 1
7 962 729 1h 14m 43 1
8 1.303 1.067 1h 31m 51 1
9 1.963 1.713 1h 51m 60 1
10 2.611 2.404 2h 16m 69 1
11 3.837 3.710 2h 46m 79 1
12 5.052 5.111 3h 21m 89 1
13 7.297 7.704 4h 4m 100 1
14 9.557 10.514 4h 56m 111 2
15 12.495 14.307 5h 57m 122 2
16 17.799 21.194 7h 11m 134 3
Cấp Wood small Crystal small Time small Scientist medium Kho hàng
phải đạt cấp
Tài nguyên cần để xây


Phụ chú: Tiêu bản của Học viện
  -- Gói 0.3.0  


Những tòa nhà  [edit]