FANDOM


Khu rừng của Hades
WonderTemple of Hades
Kỳ quan
Chức năng
Hoàn về tài nguyên cho tất cả ca1c binh chủng vị đã chết trong các trận đánh ở thành phố của họ được trả lại bằng Marble small
Số lượng các đảo
436 (8,1%)

Trong thần thoại Hy Lạp, Hades (tiếng Hy Lạp: Άδης), hay còn gọi là Aides, là một trong những người anh em của thần Zeus. Hades là vị thần cai quản địa ngục. Tương đương của Hades trong thần thoại La MãPluto.

Hades thường được con chó ba đầu tên Ceberus theo sau. Hades là một người rất hung tàn với thanh "Sword Of Destiny" ông sẵn sàng trừng phạt những ai trái ý mình. Những người đã xuống địa ngục thì không bao giờ có thể quay trở lại trừ một số vị anh hùng như Heracles, Achilles,... Ngay cả vợ ông là Persephone cũng không tình nguyện lấy ông mà là do ông bắt cóc.Hades từng dùng thanh kiếm định mệnh của mình để chặt đầu của con trai thần Poseidon do anh này sơ ý làm vỡ bình bông của Persephone khiến nàng đau đớn định tự vẫn.

Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Khu rừng của Hades : en: Uk / Us
Mô tả: Khu rừng của Hades: Thần quyền năng Hades, người cai quản địa ngục, có thể ra lệnh cho Gorgon (nữ thân tóc rắn), người có thể biến kẻ thù thành đá bằng ánh mắt của họ. Tuy nhiên, cũng có một tác dụng tốt cho chúng ta luôn có đủ đá vào cuối trận chiến để có thể xây lại tường thành.
Cấp độ Ảnh hưởng Chiều dài Thời gian tối thiểu
1 5% chi phí tài nguyên cho tất cả đơn vị đã chết trong các trận đánh ở thành phố của họ được trả lại bằng cẩm thạch. 2h 20h
2 10% chi phí tài nguyên cho tất cả đơn vị đã chết trong các trận đánh ở thành phố của họ được trả lại bằng cẩm thạch. 2h 20h
3 20% chi phí tài nguyên cho tất cả đơn vị đã chết trong các trận đánh ở thành phố của họ được trả lại bằng cẩm thạch. 2h 20h
4 30% chi phí tài nguyên cho tất cả đơn vị đã chết trong các trận đánh ở thành phố của họ được trả lại bằng cẩm thạch. 2h 20h
5 40% chi phí tài nguyên cho tất cả đơn vị đã chết trong các trận đánh ở thành phố của họ được trả lại bằng cẩm thạch. 2h 20h


Các công trình khác trên đảoSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.