FANDOM


Lưu huỳnh
Img sulfur
Công dụng chính
Tạo lập quân đội - tàu chiến
Khai thác tại
Mỏ lưu huỳnh
Kỳ quan
Khu vườn của Thần Dionysus


Lưu huỳnh, được tiền chế sẵn bởi nhà Giả kim thuật alchemists sau khi được khai thác từ Hố Lưu huỳnh, là một loại hàng hóa xa xỉ quan trọng cho việc tạo lập quân đội - tàu chiến. Nó cũng được sử dụng trong việc nâng cấp các Cung điệnThủ phủ hiến. Kỳ quan Lò rèn của Hephaistos và xây dựng Tòa tháp của nhà giả kim thuật có thể tăng năng suất khai thác lưu huỳnh. Việc xây dựng Khu vực thử nghiệm thuốc súng có thể giảm bớt nhu cầu về Lưu huỳnh.

Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Lưu huỳnh : fr: Fr, hu: Hu, sv: Se and en: Uk / Us


Sử dụngSửa đổi

Để biết thêm thông tin về khai thác lưu huỳnh, xin vui lòng xem Mỏ lưu huỳnh

Các công trình khác trên đảoSửa đổi