FANDOM

Jrooksjr

biệt danh James (irl) / Morph / Crayak / Tobias

  • Tôi sống tại Onalaska, Texas, USA
  • Tôi sinh ngày tháng 3 4
  • Nghề nghiệp của tôi là Wiki editor
  • Tôi là Male
Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Thành viên:Jrooksjr : ar: Las / Eg, de: De, el: Gr, en: Uk / Us, es: Es / Mx / Ve, fi: Fi, fr: Fr, he: Il, hu: Hu, it: It, lt: Lt, nl: Nl, pl: Pl, pt: Br / Pt, ro: Ro, ru: Ru, sr: Sr, sv: Se, zh: Cn and zh-hant: Hk / Mo / Tw


Xin chào, tôi tên là James (Tôi đi bằng morph), Tôi là một Bureaucrat trên Tiếng Anh phiên bản của Ikariam - nếu bạn cần bất kỳ giúp đỡ xin vui lòng yêu cầu - và cảm thấy tự do sử dụng thông tin từ các trang của chúng tôi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.