FANDOM


Bài viết Tiêu bản (từ gốc Hán Việt: [1], nghĩa là "ngọn gốc") là mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng dùng để nghiên cứu.

Tiêu bản trong Wikia là những trang mẫu cố định được thiết kế sẵn dùng để nhúng vào những trang khác.

Trước khi xóa tiêu bản, hãy nhớ kiểm tra nó được liên kết từ trang khác hay không.

All items (8)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.