FANDOMChào mừng bạn đến thăm WikIkariam
Bạn có thể chung sức sửa chữa các tra cứu về trò chơi Ikariam của Gameforge

Main page big logo

114 bài viết từ tháng Hai 2009

Alternate Language links for Trang Chính/Chao mung: de: DeBản mẫu:Alt-Lang/Cat, nl: Nl Bản mẫu:Alt-Lang/Cat, fi: Fi Bản mẫu:Alt-Lang/Cat, fr: Fr Bản mẫu:Alt-Lang/Cat, hu: Hu Bản mẫu:Alt-Lang/Cat, pl: Pl Bản mẫu:Alt-Lang/Cat, sr: Sr Bản mẫu:Alt-Lang/Cat and sv: Sv Bản mẫu:Alt-Lang/Cat

Nội dung   (Xem tất cả các trang)


Các Công trình


Tài nguyên


Nghiên cứu


Các liên kết nhanh khác


Trợ giúp (Wikipedia)WikIkariam có gì mới?  [edit]

Tháng 10/2009

Chúng tôi đã tái chế và phát triển tiêu bản {{Alt-Ngonngu}} , như vậy là để thêm ngôn ngữ mới dễ hơn trước đây. Tiêu bản chính bây giờ có thể có đến 30 ngôn ngữ (thay vì 11 như trước) và mỗi ngôn ngữ có thể kèm theo ký hiệu thứ nhì của tiêu bản phụ truy cập vào {{Alt-Ngonngu/Flag}}

có chữ bản ngữ và quốc kỳ phù hợp để có thể kiểm tra cho đúng mã đã được nhập:

 • Hiện tại chúng tôi đã liên kết đến các Ikariam của Wiki theo từng ngôn ngữ sau đây.

ar: (Arabic/العربيّة)
de: (German/Deutsch)
el: (Greek/Ελληνικά)
en: (English/Anh ngữ)
es: (Spanish/Español)

fi: (Finnish/Suomi)
fr: (French/Français)
he: (Hebrew/עברית)
hu: (Hungarian/Magyar)
it: (Italian/Italiano)

lt: (Lithuanian/Lietuvių)
nl: (Dutch/Nederlands)
pl: (Polish/Polski)
pt: (Portuguese/Português)
ro: (Romanian/Română)

ru: (Russian/Русский)
sr: (Serbian / Српски / Srpski)
sv: (Swedish / Svenska)
zh: (Chinese - simplified / 中文)
zh-hant: (Chinese - traditional / 中文(繁體)‬)Bạn có thể liên kết vào đó bằng cách sử dụng định dạng thẻ ngôn ngữ (ở dưới cùng của hầu hết tất cả các trang) [[mã ngôn ngữ:TÊNTRANG]] hoặc làm như ví dụ: [[en:]] sẽ liên kết đến trang chính (hoặc đơn giản chỉ ghi English thì ngôn ngữ wiki sẽ có My Home) nhưng [[en:pagename]] sẽ liên kết đến pagename sang wiki Anh ngữ.

Hoặc bạn có thể sử dụng {{Alt-Ngonngu|language-tag|pagename}}
(nếu pagename bị bỏ trống nó sẽ liên kết đến trang chính của wiki) - tiêu bản sẽ tự động thêm các interwiki language-tags vào trang.
Có một ngôn ngữ Ikariam wiki Tiếng Đức có thể được liên kết đến thông qua {{Alt-Ngonngu|de|pagename}}
sẽ liên kết đến pagename trong wiki hoặc để trống để liên kết đến trang chính của wiki, nhưng wiki này là một wiki độc lập và không phải là một phần của hệ thống wiki của Wikia.
 • Lưu ý: KHÔNG sử dụng các mã liên wiki và {{Alt-Ngonngu}}
cả hai cùng một lúc trên cùng một trang - điều này sẽ gây ra ô ngôn ngữ để có mục ngôn ngữ trùng lặp DUPLICATE (cả hai sẽ làm việc nếu bạn sử dụng mã đúng cho mục của bạn), nếu một trang có liên kết liên wiki đã có trong trang, thêm tiêu bản {{Alt-Ngonngu}}
bằng cách sử dụng mã ngôn ngữ từ các liên kết liên wiki và sau đó loại bỏ các liên kết wiki sai. Nó sẽ hiển thị trong {{Alt-Ngonngu}}
giống như de: De.

Tin tức trò chơi Ikariam  [edit]


Helping out


Muốn viết bài mới (sau khi dò tìm để kiểm tra xem có bài nào trùng tên), chỉ cần nhập tựa bài và khung dưới đây.

Không chắc là phải bắt đầu từ đâu?
 • Tìm thêm thông tin về wiki tại trang About.
 • Nếu là thành viên wiki mới, bạn hãy đến xem gia sư.
Thêm nột dung
Thảo luận và các việc khác...
 • Kiểm tra mục Nước lạnh để xem công việc của cộng đồng, để hồi âm, hoặc chỉ để nói 'Chào'.
 • Bạn cũng có thể giúp giải đáp thắc mắc tại bàn trợ giúp.
 • Trang thái cho thấy sự phát triển của wiki và ai là người đã thực hiện (và cả những ai đang tạm dừng!)Wikikariam

Bài viết tính năng


Hướng dẫn thành viên mới là một trong những khởi điểm sẵn có hôm nay cho bất cứ ai muốn thâm nhập ngay vào Ikariam.

Bao gồm cái khái niệm chính của trò chơi, như các công trình, tài nguyên, và nghiên cứu, các Hướng dẫn sẽ giúp tân game thủ những bước khởi đầu.


Các máy chủ và các phiên bản của trò chơi  [edit]

v0.3.0

 • Feature - Number of possible action points has been increased. The basic action points are increased from 2 to 3 and for every four city levels an additional action point is gained (previously it was every five levels)
 • Feature - New building `Alchemist's Tower`. Increases the production of sulphur in the town.
 • Feature - New building `Architect's Office`. Decreases the amount of marble needed during all building and production enterprises in the town.
 • Feature - New buidling `Carpenter`. Decreases the amount of building material needed during all building and production enterprises in the town.
 • Feature - New building `Firework Test Area`. Decreases the amount of sulphur needed during all building and production enterprises in the town.
 • Feature - New building `Forester's House`. Increases the production of building material in the town.
 • Feature - New building `Glassblower's`. Increases the production of crystal glass in the town.
 • Feature - New building `Optician`. Decreases the amount of crystal glass needed during all building and production enterprises in the town.
 • Feature - New building `Stonemason`. Increases the marble production in the town.
 • Feature - New building `Wine Cellars`. Increases the production of wine in the town.
 • Feature - New building `Winegrower`. Decreases the amount of wine needed during all building and production enterprises in the town as well as in the tavern.
 • Feature - Now several warehouses can be built in one town. The capacity of each individual warehouse is added together to give one total amount of storage
 • Feature - On the `build building` screen each individual building is accordingly linked with its entry in Ikipedia.
 • Feature - World map revised. Now you can navigate the map via Drag & Drop.
 • Feature - Portrayal of troop movements on the military advisor screen have been revised.
 • Feature - There are six new research areas. The first one is `Better raw material production` for the five new buildings, which also brings about a bonus for the raw material production; as well as five new research areas for the buildings that bring about a cost reduction.
 • Feature - The library view has been revised.
 • Feature - The construction time of the buildings has been changed. On lower levels, the construction takes a little bit longer, but now the time needed for building upgrades in the higher levels has been drastically reduced.
 • Feature - Pillaging revised. From now on you can decided how many transporters you want to use when you send your troops out on a pillaging mission. The transporters then take as many units as they can with them (so long as there are enough goods available to fill them to full capacity). The loading time is not dependant on the port of destination, but on the amount of transporters. Everyone can load 15 goods per minute. You cannot pillage gold any more, only goods!
 • Feature - Storage capacity of tradeships has been increased to 500.
 • Feature - Travelling time has been reduced, army units on land have got different speeds (eg. gyrocopter are the fastest).
 • Feature - All prices have been changed: Almost all of the building-, unit-, ship-, research- and upgradeprices have been changed. Maintenance has been reduced (eg. 30 gold/bombardier); the worth of units and ships have also been heavily changed, and mostly reduced; barely any of the arrangements have changed (eg. the mortar vessel has the function resist and is therefore set to defense). Palaces and Governor`s residences have become cheapter, most of the others have therefore become more expensive. The warehouse capacity now increases arithmetically (8000/ building level for every ressource). The loading speed of the trading port has been increased, at higher levels the speeds increases more slowly (Level 10: 398 to 437)
 • Feature - The production of luxury goods has been doubled. The traders have been accordingly altered. Now you can trade all goods 1:1.
 • Bugfix - Towns cannot be deleted when spies are on their way to that particular town.
 • Bugfix - Different indication errors from tooltips.
 • Bugfix - Error in the order of members in the alliance-member list
 • Bugfix - The `defend town`- button has not been deactivated, because there were no trade ships available.
 • Bugfix - The `retreat Fleet` - button in the trading port has only withdrawn the first fleet in the waiting line.
 • Bugfix - At the termination of the trade treaty, all other contracts with the player were also terminated.
 • Bugfix - The military agreements were not terminable.
 • Bugfix - Troop relocation has been displayed as an attack in the military overview.
 • Bugfix - If returning warships come in contact with blocked harbour, they are rerouted to avoid battle.
 • Bugfix - When the tavern was demolished, the contentment of the citizens did not decrease.
 • Bugfix - Indication error in the mouseover of the raw material deposit.
 • Bugfix - The detection probability of spies on their way to and from the mission was displayed incorrectly. The time to get back is always zero.
 • Bugfix - Indication error in the raw material deposit- donation list, if the player owns more than one town on the island.
 • Bugfix - If stationed units are called back, the action point changes towns.
 • Bugfix - While a building was being upgraded, the description link of the building did not work.
 • Bugfix - In the shipping view, the name of the town leader was sometimes displayed incorrectly.
 • Bugfix - On the research page, the required research time was incorrect, because the research had already been completed.
 • Bugfix - The point display on the alliance page did not correspond with the points on the highscore list.
 • Bugfix - The detection risk of each spy mission has been constantly displayed incorrectly.
 • Bugfix - Scattered military units have been displayed as attacks on the military advisor screen.


Xem Các phiên bản để biết thêm thông tin về các phiên bản và các bản sửa lỗi.

Xem Các máy chủ để tìm một máy chủ dùng ngôn ngữ của bạn.Trò chơi Wikia  [edit]

Gaming_logo_250px.png

Các trò chơi wiki thuộc Wikia
CivilizationFreecivCyber NationsCommand & ConquerWarhammer OnlineHellgate: LondonStarCraftGalactic CivilizationsFalloutOGameMore...
Wikia Gaming IRC channel